Sportovní kroužek

Sportovní kroužek

S

Sportovní kroužek pod vedením p.uč. Nadi Holické je pro žáky 1. - 5. ročníku a v letošním školním roce ho navštěvuje 16 žáků. Kroužek probíhá každou středu od 14:00 do 14:45 h, dle počasí v tělocvičně nebo na zahradě školy a jejím blízkém okolí.

Kroužek je zaměřen na zdravý všestranný pohybový rozvoj celého těla. Dbáme na pravidelné zařazování zdravotních cviků. Součástí hodin jsou závodivé, úpolové, posilovací a kolektivní míčové hry, které dětem pomáhají k uvolnění, relaxaci a přinášejí radost z pohybu. Učí je také k ohleduplnému chování k ostatním a vedou k navazování hezkých vztahů v kolektivu. Pohybové aktivity také rozvíjejí logické myšlení, žáci se snaží o pochopení pravidel a taktiky hry. Vedeme je k dodržování pravidel a umění přijmout prohru, neúspěch a užít si pocit vítězství.

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@zsmsdvory.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.