O naší škole

O naší škole

Z

Základní škola a Mateřská škola Dvory je příspěvková organizace zřizovaná obcí Dvory. Budova je v centru obce, jejíž součástí jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 100 metrů od budovy je autobusová zastávka. 
 

Naše škola je malotřídní, dojíždějí k nám děti i z okolních obcí. Škola je vybavena moderními učebními pomůckami . V budově naleznete 2 třídy, ve kterých je vyučováno 5. ročníků, které jsou do tříd děleny podle počtu žáků. V první i druhé třídě nám k vyučování napomáhají počítače s výukovými programy a internetem. V jedné ze tříd je k dispozici interaktivní tabule. V první třídě je k dispozici hlavně prvňáčkům a žákům s poruchami učení interaktivní televize. K hodinám tělesné výchovy využíváme tělocvičnu, která je v přízemí budovy. Za příznivého počasí chodí děti na školní zahradu, kde je dostatek tělovýchovných prvků. K výuce nám též slouží nově vystavená zahradní třída.


Školní zahrada je dále využívána ve volnočasových aktivitách v rámci školní družiny či o velké přestávce. Děti zde mohou využít různé prolézačky, sestavu se skluzavkou, houpačky, pískoviště, trampolínu, zážitkový chodník atd. 

Součástí budovy je i školní jídelna se školní kuchyní a s vlastním vchodem. Jídelna slouží předěvším žákům ZŠ, dětem MŠ, zaměstnancům a zároveň mají možnost odebírat obědy i cizí strávníci.


Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Škola klade důraz na bezpečné klima. Jen v takovémto neohrožujícím prostředí se mohou žáci rozvíjet podle svých individuálních možností.

Mateřská škola je jednotřídní a slouží dětem od 3 do 7 let. Nachází se v přízemí budovy. Od 1.12.2002 tvoří MŠ se ZŠ Dvory jeden právní subjekt. Kapacita MŠ je v současné době 20 dětí o které se starají dvě kvalifikované učitelky.


Úzce spolupracujeme s Obecním úřadem ve Dvorech a s pedagogicko-psychologickou poradnou Nymburk. ZŠ organizuje nejméně 3 - 4x do roka třídní schůzky, mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků. Nezastupitelnou roli hraje školní družina, je o ní mezi rodiči velký zájem a je schopna zajistit péči o všechny zájemce z 1. – 5. ročníku. Nabízíme také kroužky. Letos je to Sportovní kroužek, Keramika a Angličtina, pod vedením zkušených pedagogů. 

V rámci péče o zdraví jsme se zapojily do akce „Školní mléko“, děti si mohou zakoupit zdravé svačinky v podobě mlíček, jogurtů či oblíbených Lipánků a "Ovoce do škol" kdy děti dostávají každý týden 1 kus ovoce ke svačince zdarma. 

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@zsmsdvory.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.