Detail aktuality

23. 6. 2021 ·Pavlína Červinková

Poděkování dárcům a sponzorům

P

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPONZORŮM

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům a sponzorům, kteří podpořili naši školu finančním darem

a pomáhají nám tak k vytvoření kvalitní a zážitkové výuky našich žáků ze ZŠ i dětí z MŠ.

Finanční dar bude z části použit na besedu s velmi známou paní spisovatelkou dětských knih

(jejíž jméno necháme jako překvapení) a na jiné aktivity na naší škole i mimo ni.

Velmi si této pomoci ceníme a patří vám obrovské DÍKY!!!

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dvory

 

PEŤURA stavebniny, s.r.o.                      stavby ČERVINKA

pánové Luboš a Tomáš Pokorní            Pemi s.r.o.

ČNES dopravní stavby, a.s.                    JP stavby

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@zsmsdvory.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.