Angličtina hrou

Angličtina hrou

K

Kroužek probíhá každé pondělí od 12:30 do 13:15 hod. (I. skupina) a od 13:15 do 14:00 hodin (II. skupina) pod vedením zkušené lektorky angličtiny, Bc. Ivy Pavlové Schönové.

I. skupina (předškoláci a 1. roč.): Předškoláci a děti, které se ještě nezačaly učit angličtinu v rámci školní výuky, se na kroužku angličtiny naučí barvy, čísla, základní fráze a některé okruhy slovní zásoby (zvířata, jídlo, lidské tělo). Výuka probíhá formou her (bingo, karty, hledačky apod.) děti poslouchají písničky, věnuji se pohybovým aktivitám, malují, znakují. Starší děti pomáhají mladším, pracujeme také v týmech. Na kroužku se neučíme psanou formu angličtiny, aby si všechny děti byly rovny.

II. skupina: Cílem kroužku angličtiny pro žáky třetí třídy je hlouběji procvičit školní učivo formou her, řízené konverzace a projektů. Témata kopírují témata aktuálně probíraná v rámci školní výuky, včetně procvičování gramatiky formou her. Na kroužku píšeme, ale je to pouze doplňková aktivita, hlavní náplní kroužku je mluvení.

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.