Detail aktuality

25. 2. 2011 ·Pavlína Červinková

Informace o Radě školy

N Na naší škole funguje Rada školy od 1.1.2006. Má šest členů (2 členové voleni zřizovatelem, 2 členové voleni z řad pedagogický pracovníků školy a 2 členové voleni z řad rodičů).

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zasedá 2 x ročně, nebo dle potřeby. Její povinnosti jsou obsažené v zákoně č. 561/2004 Sb., školského zákona (kompetence školské rady dle tohoto zákoníku najdete v příloze) a dále se zabývá podněty a návrhy zákonných zástupců žáků školy, ředitelky školy nebo zřizovatele školy tzn. obce.

 

Současní členové školské rady (od 2.11.2017):

Za obec Dvory-Veleliby: Petra Vilímková

                                       Pavlína Červinková, DiS.

Za školu: Božena Soukalová (učitelka MŠ)

                Mgr. Naďa Holická (učitelka ZŠ)

Z řad rodičů: Kamila Brabcová 

                     Lenka Švadlenková 

 

Předsedkyně školské rady: Kamila Brabcová 

                   

Přílohy

 • Kompetence školské rady od 1.1.2012.pdf
 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.