Detail aktuality

5. 9. 2021 ·Pavlína Červinková

Preventivní protiepidemická opatření ZŠ a MŠ Dvory

1

1) K 31. 8. 2021 byly aktualizovány telefonní seznamy zákonných zástupců žáků, zaměstnanců školy.

2) Onemocnění žáka, zákonných zástupců žáka, zaměstnance školy (covid) vždy nahlásit ředitelce školy tel. 325 531387, 604200707, zsdvory@seznam.cz.

3) Nemocné děti, žáci, rodiče, zaměstnanci školy musí vždy zůstat doma.

4) Pokud bude dítě, žák vyhodnocen, jako rizikový, okamžitě budou o jeho stavu informování jeho zákonní zástupci. Dítě, žák bude umístěn na izolaci (kabinet ZŠ v prvním poschodí), kde vyčká na příchod zákonných zástupců.

5) Při péči o nemocného použije nejen nemocný nebo z nákazy podezřelý, ale i zaměstnanec školy, který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích cest. Pečující osoba navíc použije i další OOPP jako jsou jednorázové rukavice, štít atd. Po odchodu nemocného bude ihned izolace a toaleta určená nemocnému vydezinfikována a vyvětrána.

6) Dezinfekční přípravky budou umístěny do učeben, na chodby, poblíž vchodu do budovy, u tělocvičny, v jídelně, v MŠ.

7) Bude zajištěno řádné větrání učeben – krátké a intenzivní.

8) Výuka tělesné výchovy bude v maximální možné míře přenesena na venkovní sportoviště, dle aktuálních klimatických podmínek.

9) Školní družina – v maximální možné míře využít při pobytu ve družině venkovní prostředí v areálu školy, minimalizovat návštěvu kulturních a sportovních akcí pořádaných cizími subjekty.

10) Školní výlety, exkurze, zájmové kroužky – pořádat jen za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

11) Omezení pohybu cizích osob v prostorách školy – opět jen za zvýšených hygienických podmínek. Aktivity jiných subjektů se umožňují až po skončení provozu školy. Vstup besedujícího povolit až po prověření zda je očkován či otestován.

12) Školní stravování – regulovat počet strávníků ve školní jídelně.

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.