Detail aktuality

25. 8. 2021 ·Božena Soukalová

Zahájení školního roku 2021/2022 v MŠ

Z

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V MŠ DVORY

Vážení rodiče, rády bychom Vás informovaly o zahájení školního roku 2021/22 od 1. září 2021 v naší MŠ.

Seznamte se, prosím, s následujícími pravidly a opatřeními, která Vám sdělujeme na základě "MANUÁLU" vydaného MŠMT.

1. Provoz mateřské školy

MŠ bude otevřena od 6.30 do 16.00 hodin. Svou činnost zahájí MŠ v plném rozsahu, v současné době nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla.

2. Příchod do mateřské školy

Při vstupu do prostor školy musí mít dospělé osoby zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky.

Žádáme rodiče, aby používali dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici  v šatně dětí) a zdržovali se zde po nezbytně nutnou dobu.

 Děti si půjdou po předání   paní učitelce umýt důkladně ruce  vodou a mýdlem.

Děti ani zaměstnanci MŠ se netestují.

3. Hygienická pravidla 

Děti budou mít v šatně ve svém kapsáři na oblečení v samostatném mikrotenovém nebo igelitovém sáčku 1-2 roušky pro případnou potřebu.

Po příchodu do třídy, po každém použití WC, před každým jídlem, si děti budou mýt ruce 20-30 vteřin teplou vodou a mýdlem. V současné době budeme používat látkové ručníky. Pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace nebo dojde-li k jiným doporučením KHS, budou používány jednorázové papírové ručníky.

Vzhledem k hygienickým opatřením se v MŠ ruší čištění zubů.

Všechny prostory MŠ  budou často a intenzivně větrány a pravidelně dezinfikovány.

4. Stravování

Veškeré informace ohledně stravování naleznete v sekci Školní jídelna.

5. Obecné informace a doporučení k provozu školy

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekčního onemocnění.

Žádáme rodiče, aby do MŠ předávali děti opravdu zdravé.

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte - dítě nebude vpuštěno do třídy.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zároveň pro dítě zajistí dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3. zákona o ochraně veřejného zdraví).

Pokud se u dítěte v době přítomnosti v MŠ vyskytnou příznaky nemoci Covid-19, škola ihned informuje zákonného zástupce o tom, že si má dítě vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud má dítě příznaky (rýma, kašel), které jsou projevem alergie, potvrzuje tuto skutečnost lékař.

 Vedení školy průběžně sleduje celorepublikový, respektive lokální vývoj situace, který bude uveřejňovat na webových stránkách školy a na nástěnce v šatně. Zde také naleznete další důležité informace.

 

Věříme, že vše společně zvládneme.

                                Paní učitelky MŠ

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.