Detail aktuality

16. 8. 2021 ·Božena Soukalová

Zahájení provozu školní jídelny a další důležité informace

Z Zahájení provozu ŠJ

Provoz školní jídelny bude pro všechny strávníky zahájen ve středu 1. září 2021.

Od 1.9.2021 přichází v platnost nová vyhláška č.272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování.

Tato vyhláška upravuje finanční limity na nákup potravin. Z tohoto důvodu i z důvodu zvyšování cen potravin a energií bylo nutné zvýšení stravného u všech skupin strávníků.

MŠ 1 (děti 3 - 6 let s celodenním stravováním)                                40,- Kč

MŠ 2 (děti 3 - 6 let pouze dopolední svačiny)                                  13,- Kč

MŠ 3 (děti 3 - 6 let bez odpoledních svačin)                                    32,- Kč

MŠ 4 (děti při dovršení 7 let v daném šk. roce

          celodenní stravování)                                                            46,- Kč

MŠ 5 (děti 7 let bez odpoledním svačin)                                         38,- Kč

ZŠ I. stupeň   (žáci  7 - 10 let)                                                         25,- Kč

ZŠ 5. ročnník (žáci při dovršení 11 let v daném šk. roce)               26, - Kč

Cizí strávníci                                                                                   60,- Kč   

Rodiče dětí z MŠ prosím, aby věnovali pozornost změnám záloh u plateb přes účet.

Zálohy plateb u žáků ZŠ zůstavají prozatím stejné jako v loňském roce.

Podrobnější informace o stravování a platbách stravného naleznete v informacích zvlášť pro MŠ a ZŠ.

                                                      Děkuji za pochopení                     Božena Soukalová

                                                                                                                 vedoucí ŠJ                 

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.