Detail aktuality

30. 8. 2020 ·Božena Soukalová

Informace o platbách pro rodiče žáků v ZŠ

3 30.8. 2020

            INFORMACE  pro rodiče o platbách           

            PLATBY  ( strava, družina v ZŠ)

a.) hotovostně – u vedoucí školní jídelny  p. uč. B. Soukalové v MŠ vždy

 zpětně do 15. daného měsíce(tedy první platba za stravování se platí do 15.10.)

b.) bezhotovostně – trvalým příkazem na účet školy:

                                  číslo účtu :  51-7260970267/ 0100        VS

Zálohy se platí na daný měsíc (tedy první záloha musí být na účtu školy

do 20. 9 .2020. Do zprávy pro příjemce uveďte druh  platby ( stravné, družina)

Trvalý příkaz pro platbu  je vhodné  si zřídit  na celý školní rok

 tj. 10 měsíců ( září  až červen  kromě letních prázdnin).

První vyúčtování bude po 4 měsících (září – prosinec 2020) provedeno do konce měsíce

ledna (2021).

Další vyúčtování bude po 6 měsících (leden – červen 2021), přeplatky stravného budou

vráceny do konce měsíce července (2021).

 Přeplatky stravného budou rodičům vráceny zpět na jejich účet.

 Rodičům, kteří již platili stravné bezhotovostně, zůstává variabilní symbol stejný.

Ostatní rodiče, kteří mají zájem o bezhotovostní platbu, prosíme, aby si vyzvedli

variabilní symbol u p. uč. Soukalové v MŠ.

                             

                                 Zálohy:  (platby účtem)

                           Žáci I. stupeň:   500,- Kč  (6 – 10 let)

                           Žáci II. stupeň:  550,- Kč  (11 – 14 let)

                          + družina 200,- Kč   (pokud žák navštěvuje školní družinu)

 

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.