Detail aktuality

13. 8. 2021 ·Božena Soukalová

Informace o platbách pro rodiče žáků v ZŠ

I

            INFORMACE  pro rodiče o platbách           

            PLATBY  ( strava, družina v ZŠ)

a.) hotovostně – u vedoucí školní jídelny  p. uč. B. Soukalové v MŠ vždy

 zpětně do 15. daného měsíce(tedy první platba za stravování se platí do 15.10.)

b.) bezhotovostně – trvalým příkazem na účet školy:

                                  číslo účtu :  51-7260970267/ 0100        VS

Zálohy se platí na daný měsíc (tedy první záloha musí být na účtu školy

do 20. 9 .2021. Do zprávy pro příjemce uveďte druh  platby ( stravné, družina)

Trvalý příkaz pro platbu  je vhodné  si zřídit  na celý školní rok

 tj. 10 měsíců ( září  až červen  kromě letních prázdnin).

První vyúčtování bude po 4 měsících (září – prosinec 2021) provedeno do konce měsíce

ledna (2022).

Další vyúčtování bude vždy včas oznámeno na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách. Přeplatky stravného budou vráceny do konce měsíce července (2022).

 Rodičům, kteří již platili stravné bezhotovostně, zůstává variabilní symbol stejný.

Ostatní rodiče, kteří mají zájem o bezhotovostní platbu, prosíme, aby si vyzvedli

variabilní symbol u p. uč. Soukalové v MŠ.

                             

                                 Zálohy:  (platby účtem)

                           Žáci I. stupeň:   500,- Kč  (6 – 10 let)

                           Žáci II. stupeň:  550,- Kč  (11 – 14 let)

                          + družina 200,- Kč   (pokud žák navštěvuje školní družinu)

 

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.