Detail aktuality

13. 8. 2021 ·Božena Soukalová

Informace o platbách pro rodiče dětí z MŠ

I

            INFORMACE  pro rodiče o platbách           

            PLATBY  ( strava, školné v MŠ)

a.) hotovostně – u vedoucí školní jídelny p. uč. B. Soukalové v MŠ  vždy

 zpětně do 15. daného měsíce(tedy první platba za stravování se platí do 15.10.)

b.) bezhotovostně – nejlépe trvalým příkazem na účet školy:

                                  číslo účtu :  51-7260970267/ 0100        VS

Zálohy se platí na daný měsíc (tedy první záloha musí být na účtu školy

do 20. 9 .2021. Do zprávy pro příjemce uveďte druh  platby ( stravné, školné)

Trvalý příkaz  pro platbu  je vhodné  si zřídit  na celý školní rok

 tj. 10 měsíců ( září  až  červen kromě letních prázdnin ).

První vyúčtování bude po 4 měsících (září – prosinec 2021) provedeno do konce měsíce

ledna (2022).

Další vyúčtování bude vždy včas oznámeno na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách. Přeplatky stravného budou vráceny do konce měsíce července (2022).

 Přeplatky stravného budou rodičům vráceny zpět na jejich účet.

 Rodičům, kteří již platili stravné bezhotovostně, zůstává variabilní symbol stejný.

Ostatní rodiče, kteří mají zájem o bezhotovostní platbu, prosím, aby si vyzvedli

variabilní symbol u p. uč. Soukalové v MŠ.

Děti v MŠ se přihlašují  k vybranému typu stravy vždy nejméně na jeden měsíc.

 Změna skupiny stravy (MŠ 1, MŠ 2, MŠ 3) je možná vždy pouze k prvnímu dni daného měsíce po dohodě s vedoucí školní jídelny. 

 

                               Zálohy u jednotlivých skupin MŠ: (platby účtem)

                    MŠ 1 – 800,- Kč     ( děti s celodenním stravováním )

                    MŠ 2 – 300,- Kč     ( pouze dopolední svačinky)

                    MŠ 3 – 700,- Kč  ( děti s polodenním stravováním – bez odpol. svač.)

                    MŠ 4 - 1 000,- Kč (děti s dovršením 7 let v daném šk. roce - celodenní stravování)

                   MŠ 5 -   800,-  (děti při dovršení 7 let bez odpoledních svačin)

              +      Školné  -  400,- Kč ( školné se netýká dětí v posledním roce předškolní docházky)

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.