Detail aktuality

19. 5. 2020 ·Božena Soukalová

Oznámení rozhodnutí o přijetí - nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9. 2020

1 19.5.2020

Základní škola a Mateřská škola Dvory, okres Nymburk, příspěvková organizace, Dvory 40

288 02 Nymburk

 

Č.j. MŠ 24/2020

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí - nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

 

 

Ředitelka základní a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dvory, okres Nymburk, příspěvková organizace, Dvory 40, 288 02 Nymburk

rozhodla podle ustanovení § 34, odst.4, § 165 odst. 2 písmeno b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zadaných kritérií takto:

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč /registrační číslo/ Výsledky řízení

 

03 přijat

04 přijat

05 přijat

06 přijat

07 přijat

08 přijat

 

01 nepřijat

02 nepřijat

 

 

Datum zveřejnění: 19. 5. 2020 Mgr. Blažková Jarmila

                    ředitelka školy

 

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.