Detail aktuality

6. 5. 2020 ·Pavlína Červinková

OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V

Vážení rodiče,

dne 4.5.2020 byly doručeny do školy pokyn z MŠMT, jakým způsobem a za jakých podmínek bude moci pokračovat výuka na školách:

1. Při cestě do školy a ze školy musí mít žáci i případný doprovod roušku. Platí dodržení odstupu 2 metry.

2. Ranní školní družina nebude poskytována.

3. Pedagog si žáky převezme před hlavním vchodem do budovy školy, kde dohlédne, aby žáci chodili do školy jednotlivě. Další pedagog dohlédne na to, aby si žák umyl ruce, ošetřil dezinfekcí a šel do třídy, kde se posadí do lavice a připraví se na vyučování.

4. Do školy budou žáci vpuštěni v 7:45 do 8:00 hodin. PROSÍME o dodržení času!!!

5. Vstup do budovy bude umožněn jen žákům.

6. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

7. Výuka bude probíhat od 8:05 do 12 hod. Od 12 do 13 hod. bude oběd. Od 12:30 do 16 hodin školní družina. Vyzvedávání dětí dle zápisního lístku nebo informace v notýsku. Děti můžou děti vyzvedávat před hlavním vchodem do budovy. Kdo chodí de zápisního lístku sám, může odcházet dle časů v zápisním lístku.

8. Hodiny budou probíhat dle rozvrhu s menšími úpravami. Žákům bude vše upřesněno první den ve škole 25.5.2020.

 

Žádám Vás tímto, abste do 18.5.2020 sdělili (telefonicky, sms zprávou či e-mailem) zda se Vaše dítě zúčastní výuky. Pokud ano, stáhněte si na webových stránkách školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - vyplňte a dejte dne 25.5.2020 Vašim dětem do tašky. Žákům, kteří se výuky nezúčastní budou i nadále zasílány úkoly jako doposud.

 

Přílohy

 • Čestné prohlášení (1).pdf
 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.