Detail aktuality

19. 12. 2019 ·Pavlína Červinková

INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE

V

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jelikož se blíží čas zápisů do prvních tříd, dovoluji si Vás tímto oslovit s nabídkou služeb naší školy.

Jsme málotřídní škola v obci Dvory, nedaleko Nymburka. V jedné budově sídlí mateřská škola a základní škola. Děti MŠ a žáci ZŠ se denně potkávají a pomáhají si. Paní učitelky společně plánují školní i mimoškolní akce. Každý den spolu hovoří a řeší vše potřebné pro chod školy. Je zde i školní jídelna a školní družina. Jistě by se dalo o naší školičce napsat mnoho, ale nechci Vás zahltit množstvím informací.

Nyní si jistě kladete otázku „Co Vám pro Vaše dítko můžeme dále nabídnout?“

· V prvé řadě klidné a rodinné prostředí.

· Individuální přístup ke každému žákovi.

· Minimální % výskytu šikany mezi dětmi.

· 90 % našich žáků pokračuje ve studiu na nižších gymnáziích.

· Umíme pracovat ve spolupráci s rodiči i s dětmi s výukovými problémy. S dětmi, které mají problém se soustředěním, jsou roztěkané, nepozorné, motorický nevyzrálé atd., ale i s dětmi nadanými.

· Naše škola však bohužel není bez bariérová.

· Máme zde školní hřiště a zahradu vybavenou herními prvky i tělovýchovným náčiním, hřiště na házenou, doskočiště. Děti zde tráví hodiny tělesné výchovy, velkou přestávku či chvíle strávené ve školní družině.

· Prožitkový chodník i bylinkovou zahrádku. Záhon, kde děti objevují jak sít, sázet a starat se o rostlinky. Také jsme si udělali s dětmi hřbitov odpadků, kde sledujeme délku rozkladu některých odpadů.

· Obě učebny jsou vybavené počítači, interaktivní tabulí, tablety.

· Naše škola disponuje s moderními pomůckami např. kufříky na pokusy (prvouka, přírodověda), matematické pomůcky, pomůcky pro výuku jazyků (logico piccolo, dida pomůcky a další).

· Jelikož si uvědomujeme, jak se u dětí ztrácí manuální zručnost a tím dochází ke zhoršení grafomotoriky, zaměřili jsme se i na polytechnickou výuku (práce na zahradě, šroubování, zatloukání, stavby dle fantazie z kostek, ze stavebnic atd).

· Často se učíme v přírodě – prožitkem.

Toto vše zaštiťuje stmelený, kvalifikovaný kolektiv pedagožek s profesionálním přístupem.

Na naší škole pracuje i několik kroužků. V tomto školním roce je to sportovní kroužek, který je zdarma (financován dotačním programem), keramický kroužek, kroužek anglického jazyka.

Je toho tolik co bych Vám, jako ředitelka školy chtěla sdělit, ale pokud Vás výše napsané informace zaujaly, přijďte na den otevřených dveří, který se bude konat 3. 2.2020 od 13:00 hod. do 18:00 hod.. Další informace naleznete na webových stránkách školy www.zsmsdvory.cz.

 

Těm, kteří vydrželi a přečetli si můj příspěvek až do konce,

přeji krásný den Mgr. Jarmila Blažková, ředitelka Základní a mateřské školy Dvory

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.